Missie & visie

Metae laat mensen en organisaties beter (samen)werken,
zodat zij de mooiste resultaten bereiken.

Missie

Mensen en organisaties beter laten (samen)werken, zodat zij de mooiste resultaten bereiken. Dat is onze missie.

Metae doet dit vanuit een integrale benadering. We weten dat mensen en organisaties gebaat zijn bij duidelijke doelen en een heldere strategie. Die doelen behaal je samen. Daarom bestaat de organisatie. Medewerkers, samenwerkend in processen, in diverse rollen en met diverse competenties. Meer of minder begeleid en aangestuurd.

Ondersteund met methoden, middelen en informatie.
Dit geheel; de doelen, de inrichting, de mensen en de sturing van de organisatie bepalen tezamen de prestatie van de organisatie. Goed voor de organisatie en mooi voor de mensen die in de organisatie werken!

Werkwijze

Metae ondersteunt vanuit diverse rollen. In welke rol dan ook, we werken altijd samen met de mensen van de organisatie, om de gewenste veranderingen vorm te geven.

We brengen onze sterke analytische vaardigheden in en weten dit te combineren met inlevingsvermogen en doelgerichtheid. Vanuit de context van het probleem zoeken we naar oorzaken en oplossingen.

We nemen het initiatief en stimuleren ideeën en suggesties.

Vanuit een heldere analyse en de gewenste situatie, bepalen we verantwoordelijkheden voor de verandering. We ondersteunen tijdens het realiseren van de veranderingen en blijven oplettend ten aanzien van de geformuleerde doelen en ambities.

Visie

Een mooie prestatie neerzetten. Jezelf steeds verder verbeteren. Wij zijn ervan overtuigd dat iedere organisatie en ieder mens dat graag wil. De manier waarop dat georganiseerd is leidt echter niet altijd tot optimale resultaten.

Metae helpt de organisatie en de mensen in de organisatie om wél die resultaten te bereiken. Vanuit een integrale benadering bepalen we het potentieel van de organisatie. Met de gerichte en praktische aanpak van Metae zullen de gewenste resultaten behaald worden.

Metae wil jullie organisatie graag ondersteunen. Als we deze uitgangspunten delen, zal de samenwerking slagen!

Uitgangspunten

  • Elke organisatie en elk individu heeft ontwikkelingsbehoefte en -potentieel.
  • De organisatie werkt aan gezamenlijke doelen. De bedrijfsvoering wordt hierop afgestemd en voortgang wordt gevolgd.
  • De medewerkers in de organisatie zijn in hoge mate zelf verantwoordelijk en richtinggevend voor alle aspecten van hun werk.
  • Informatie en reflectie zijn noodzakelijk om te kunnen ontwikkelen.
  • Er is respect voor de mensen en de keuzes die ze maken.
  • Processen, methoden en instrumenten worden gezien als hulpmiddel om de doelen te bereiken, en niet als doel op zichzelf.
  • Passie, discipline en daadkracht zijn voorwaarden voor succes.

Yke Bijlsma

Metae is sterk in het analyseren van problemen en het omzetten van ideeën, plannen en strategieën in praktische en werkbare processen, die leiden tot zichtbare resultaten. De implementatie pakken we op, terwijl de dagelijkse uitvoering doorloopt.