Interim management

Wie kan mij tijdelijke ondersteunen met extra managementcapaciteit?

Door de inzet van een interimmanager van Metae heeft uw organisatie tijdelijk de beschikking over extra deskundigheid en managementkwaliteiten. Een belangrijke taak binnen uw organisatie wordt op een hoog niveau ingevuld en de verantwoordelijkheid wordt belegd bij Metae.

Een interim manager van Metae kan in vele situatie worden ingezet. Waarneming van een functionaris bij tijdelijke afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte of vertrek. Maar ook bijvoorbeeld bij het invoeren van een nieuwe strategie of systemen of bij herstructurering van een afdeling of vestiging. Zowel voor het oplossen van problemen als het voorkomen van problemen, kan interim management een goede oplossing zijn.

Onze interim managers zijn m.n. werkzaam op het terrein van operationeel management informatiemanagement en/of human resource management. Ze vervullen functies zoals operationeel directeur, operationeel manager, informatiemanager, manager bedrijfsvoering of teammanager.

Door de ervaring van onze interim managers op MT- en directieniveau mag een hoge mate van deskundigheid en kwaliteit worden verwacht. Doordat we ons snel betrokken voelen bij de organisatie, ondersteunen we de organisatie niet alleen op het taakgebied waarvoor we zijn ingehuurd, maar zijn we sparringpartner voor ontwikkelpotentieel van de organisatie in de volle breedte.

We gaan graag met u in gesprek

Wilt u meer weten over alle mogelijkheden?
Neem contact met ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek