Over ons

Metae is een eerlijke authentieke, transparante organisatie met een no-nonsense insteek. We bieden een reële prijs-kwaliteitverhouding en zeggen ‘nee’, als u beter gediend bent met een andere partij. We werken vanuit onze kernwaarden: betrokken, analytisch en praktisch.

BETROKKEN

We voelen ons betrokken bij de klant, verdiepen ons in de klant en weten de organisatie snel te doorgronden. We ondersteunen het management en werken samen met de mensen binnen de organisatie aan de gewenste veranderingen. We creëren begrip en draagvlak voor verandering. We leven ons in, zijn toegewijd en zorgvuldig in onze aanpak. Onze betrokkenheid geldt voor de organisatie als geheel. We handelen integer en communiceren open en eerlijk naar alle partijen.

ANALYTISCH

We zijn analytisch sterk en kijken vanuit een breed perspectief. We weten onderliggende factoren en patronen bloot te leggen. Onze bredere of andere kijk zorgt vaak voor nieuwe inzichten, die structurele verbetering mogelijk maken. We gaan voor daadwerkelijke (lange termijn) verbeteringen. We denken niet alleen mee in het vraagstuk, maar denken ook aan (ongewenste) neveneffecten. We zorgen er voor dat er weloverwogen keuzes gemaakt worden, die ook werkelijk tot de gewenste verandering leiden. We blijven oplettend ten aanzien van de geformuleerde doelen en ambities.

PRAKTISCH

Vanuit ons vakmanschap werken wij samen aan zichtbare resultaten. We zijn sterk in het omzetten van plannen en strategieen in praktische en werkbare processen. We schrijven geen uitgebreide rapporten, maar leveren praktische hands-on verbetercapaciteit. Samen met betrokken medewerkers implementeren we de gekozen acties. We nemen het initiatief en stimuleren ideeen en suggesties.

Onze mensen

Metae is opgericht in 2006 door Erik Zondag en Yke Bijlsma.
Erik en Yke hebben elkaar leren kennen als collegae bij KPMG en zijn gezamenlijk Metae Interim & Advies begonnen. 

Yke Bijlsma

Yke (1975) is eigenaar, interim/projectmanager en adviseur van Metae Interim & Advies. Yke heeft diverse functies bekleed als operationeel directeur, manager, adviseur, en trainer. Yke is uitstekend bekend in de wereld van Arbo, verzuim en sociale verzekeringen. Daarnaast is ze langere tijd actief geweest als docent op de Hogeschool in het vakgebied processen en informatievoorziening en is ze scrummaster. Yke heeft diverse overnames, fusies en bedrijfssplitsingen mogen effectueren.

“Ik werk het liefst samen met mensen uit de gehele organisatie. Door op diverse afdelingen en in alle lagen van de organisatie kennis te maken, kan ik me een compleet beeld vormen van wat er mogelijk is. Mijn kracht is dat ik dat goed kan vertalen; de diverse belanghebbenden elkaar laten verstaan. Van daar uit kan ik ondersteunen bij daadwerkelijke verbetering, die gedragen wordt vanuit de organisatie.”

Erik Zondag

Erik (1967) is eigenaar, interim/projectmanager en adviseur van Metae Interim & Advies. Erik heeft een rijke ervaring als operationeel manager, bestuurder en HR/verandermanager. Na zijn loopbaan bij AKZO, KPMG en Woonmaatschappij Maasland, heeft hij veel organisaties ondersteund als tijdelijk leidinggevende van operationele afdelingen en bij de realisatie van veranderprojecten. Daarnaast wordt Erik vaker gevraagd als coach bij leiderschapsontwikkeling en teamontwikkeling.

“Samen met de medewerkers van de organisatie ga ik de uitdaging aan om het vraagstuk om te zetten in een permanente stap voorwaarts. Inzicht, bewuste keuzes en een duidelijke koers zijn daarin essentieel. Net als leiderschap, daadkracht en competentieontwikkeling.”

MVO

Metae Interim & Advies wil niet alleen zakelijke en persoonlijke belangen nastreven, maar ook een bijdrage leveren aan de maatschappij. Metae besteedt daarom een deel van de bedrijfswinst aan maatschappelijke doelen. Metae is ambassadeur van Oxfam Novib en sponsor van een aantal lokale initiatieven. Op deze manier levert Metae een bijdrage aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Oxfam Novib

Uitgaan van de kracht en mogelijkheden van mensen en werken aan het zelfstandig bestaan. Dat is waar Oxfam Novib zich voor inzet en dit spreekt Metae ontzettend aan. Wij onderschrijven de prachtige slogan van Oxfam Novib. “Ambassadeurs van het zelfdoen.” Oxfam Novib steunt lokale ontwikkelingsprojecten en zorgt dat mensen zelf in hun eigen inkomen kunnen voorzien. Metae wil de ambassadeur zijn voor het zelfdoen van organisaties. Daartoe ondersteunen we ze om hun mogelijkheden te leren kennen, te benutten en zodoende langdurig en zelfstandig beter te functioneren. 

Buitenblik

BuitenBlik is een initiatief van de mensen met passie voor kunst en cultuur, die dit delen en toegankelijk maken voor brede groep mensen. De artiesten weten de mensen te verrassen, te ontroeren en laten ons buiten ons dagelijkse blikveld kijken. Metae steunt dit lokale initiatief van harte. Het is een sociaal en verbindend evenement in Zevenaar. Met o.a. theatervoorstellingen, muziek en culturele workshops, kent het festival een uitgebreid programma voor zowel de allerkleinsten als voor ouderen. Een uniek evenement in Zevenaar.