Metae | Kernwaarden
15467
page-template-default,page,page-id-15467,page-child,parent-pageid-15463,ajax_fade,page_not_loaded,,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-12.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive
 

Kernwaarden

Betrokkenheid
Metae werkt samen met de mensen binnen de organisatie aan de gewenste veranderingen. Het creeren van draagvlak voor verandering is één van onze sterke punten. We realiseren dit door toewijding en inlevingsvermogen te combineren met verantwoordelijkheid voor de gewenste verandering en zorgvuldigheid in de aanpak. Onze betrokkenheid richt zich op de organisatie als geheel.
Analytisch
Metae vindt het belangrijk om knelpunten te analyseren vanuit een breed perspectief. Belichting vanuit een andere hoek zorgt vaak voor de nodige nieuwe inzichten. We nemen het initiatief en stimuleren ideeen en suggesties. We blijven oplettend ten aanzien van de geformuleerde doelen en ambities. Op deze manier zorgen we er voor dat er weloverwogen keuzes gemaakt worden die ook werkelijk leiden tot de gewenste verandering.
Praktisch
Metae is sterk in het omzetten van plannen en strategieen in praktische en werkbare processen en procedures. De implementatie nemen we samen met betrokken medewerkers ter hand, terwijl de uitvoering doorloopt.