Metae | Email disclaimer
15489
page-template-default,page,page-id-15489,ajax_fade,page_not_loaded,,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-12.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive
 

Email disclaimer

De informatie verzonden met een e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende verboden. Indien u niet de geadresseerde bent verzoeken wij u het bericht en eventuele bijlage(n) aan de afzender terug te sturen en alle kopieën ervan te wissen en te vernietigen.
Metae Interim & Advies is niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit de verzending van de e-mail, de niet tijdige of onjuiste overbrenging ervan. Metae Interim & Advies controleert haar uitgaande e-mail op de aanwezigheid van virussen. Desondanks kunnen wij niet instaan voor het virusvrij verzenden van e-mail. Aan e-mail berichten van Metae Interim & Advies kunnen geen rechten worden ontleend.